Sổ Hoá Đơn

Quản lý Hoá Đơn trên một nền tảng duy nhất!

Trải nghiệm miễn phí

1230+ doanh nghiệp đang sử dụng

z-Tax

+1230

Doanh nghiệp

2M

Hoá đơn

+248

Kế toán/Quản lý

Giảm thiểu thất thoát hoá đơn, Tối ưu hoá hệ thống quản lý

Sổ Hoá Đơn lưu trữ hoá đơn và xử lý tất cả trong một

zHoaDon-image
Chính xác 100%
Quản lý tập trung hóa đơn đầu vào và đầu ra tránh thất thoát hóa đơn như cách lưu trữ hóa đơn truyền thống
zHoaDon-image
Bảo mật
Toàn bộ dữ liệu sẽ được mã hóa
zHoaDon-image
Đồng bộ
Đồng bộ hóa thông tin hóa đơn với dữ liệu của Tổng cục thuế theo thời gian thực tế
zHoaDon-image
Tiết kiệm
Tối ưu chi phí, thời gian trong việc quản lý và tìm kiếm hóa đơn của kế toán doanh nghiệp, doanh nghiệp chuyên về kế toán kiểm toán
zHoaDon-image

Giới thiệu

Trợ lý đắc lực hoạt động 24/7.

Tối ưu chi phí, thời gian trong việc quản lý và tìm kiếm hóa đơn của kế toán doanh nghiệp, doanh nghiệp chuyên về kế toán kiểm toán.

Miễn phí 100 HĐ

Trải nghiệm miễn phí 100 HĐ trước, giúp bạn hiểu về sản phẩm mà không mất bất cứ chi phí nào.

  • zHoaDon-imageGói trải nghiệm
Dùng ngay

500 Hoá đơn

Tối ưu chi phí, thời gian trong việc quản lý và tìm kiếm hóa đơn của kế toán doanh nghiệp

  • zHoaDon-imageDoanh nghiệp vừa và nhỏ
Chỉ 499.000 VNĐ

3.000 Hoá đơn

Tối ưu chi phí, thời gian trong việc quản lý và tìm kiếm hóa đơn của kế toán doanh nghiệp

  • zHoaDon-imageTối ưu chi phí, thời gian
Chỉ 2.999.000 VNĐ

10.000 Hoá đơn

Tối ưu chi phí, thời gian trong việc quản lý và tìm kiếm hóa đơn của kế toán doanh nghiệp

  • zHoaDon-imageTối ưu chi phí, thời gian
Chỉ 9.999.000 VNĐ

Khách hàng

Khách hàng nói về Sổ Hoá Đơn

zHoaDon-image
zHoaDon-image

Sổ Hoá Đơn giúp công ty chúng tôi tăng tốc 10 lần thời gian kiểm & đối soát hoá đơn. Giờ đây, chúng tôi có thể mở rộng doanh nghiệp một cách dễ dàng & giảm thiểu thất thoát thời gian trên các dịch vụ kiểm hoá đơn từ khách hàng

zHoaDon-image

Trung Nguyễn

Kế toán Dịch Vụ Hưng Thịnh

zHoaDon-image

Nhờ Sổ Hoá Đơn doanh nghiệp chúng tôi tiết kiệm được thời gian, giảm thất thoát 20% từ thiếu hoá đơn để cung cấp đối soát với cơ quan Thuế

zHoaDon-image

Rồng Thái

zHoaDon-image
zHoaDon-image